{درباره ما}

شرکت مهندسی و ساخت ونوسان در مسیر رشد، توسعه و بالندگی خود،رضایت مشتریان و طرف های ذینفع را از طریق ارتقای کیفیت،حفظ حقوق طرفین،رعایت الزامات حاکم در صنعت نفت و گاز،توسعه پایدار و با رعایت قوانین و حفظ کرامت انسانی به عنوان برترین هدف خود برگزیده است. شرکت ونوسان متناسب با پروژه های خرد و کلان خود گام بزرگی در رضایت کارفرمایان خود برداشته و با تخصص ، دانش و آگاهی روز به روز گام بزرگتری در سهم رشد و اعتلای ایران اسلامی برمیدارد.

1
1

رتبه یک نفت و گاز

12

پروژه های انجام شده

3200

مبالغ قرارداد انجام شده (میلیارد ریال)

1205416

نفر ساعت کارکرد بدون حادثه

{پروژه ها و تجربیات ما}

  • پروژه فاز 19

  • پروژه فازهای 17 و 18

  • پروژه فازهای 15و16

  • 19.12.2018پروژه سردشت

  • پروژه فازهای 22و 24

  • 15.08.2019پروژه پالایشگاه میعانات گازی مهر