{می کوشیم متخصص ، متعهد و دقیق باشیم}
ونوسان در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی


این مجموعه با تلفیق مدیران و متخصصین با سابقه و کارشناسان جوانتر، آمادگی ارائه خدمات در زمینه های ذیل را به کارفرمایان و پیمانکاران داخلی و خارجی است:
اقدامات در حوزه عملیات اجرایی و پیمانکاری پروژه
انجام عملیات اجرایی پاپینگ
انجام عملیات اجرایی نصب تجهیزات استاتیک و روتاری
انجام عملیات اجرایی نصب سازهای فلزی سبک و سنگین
تعمیر اینترنال و اکسترنال تجهیزات
تامین نیروی من پاور کلیه عملیات های اجرایی


اقدامات در حوزه عملیات مدیریت پیمان

MC پروژه های نفت و گاز